Konsultverksamhet

Utöver sin akademiska bakgrund med nära samarbete med industrin har Claes Wohlin fem år av industriell erfarenhet från mjkuvaruutveckling, kvalitetssäkring och projektledning för mjukvara. Via sitt företag Wohlin Software Consulting AB (organisationsnummer 556896-9827) gör Claes en del konsultuppdrag inom industrin. Företaget har F-skattsedel. Företagets fokus ligger på:

  • Processförbättring
  • Kvalitetsutvärdering
  • Managementfrågor 
  • Kravhantering
  • Seminarieverksamhet

Konsultverksamheten avser att bidra till att effektivisera mjukvaruutvecklingen, då utmaningen är att utveckla rätt produkt med rätt kvalitet och göra det inom en given tid och budget. Claes bidrar framför allt med en gedigen och bred kunskap inom mjukvaruutveckling samt genom att belysa en verksamhet utifrån. En sådan oberoende utvärdering ger ofta nya insikter och synpunkter på hur en mjukvaruutvecklingsverksamhet kan förbättras ytterligare. 

Utgående från sin expertis inom området mjukvaruutveckling valdes Claes 2011 in i Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som medlem 1618 sedan starten av IVA 1919.

Claes kontaktas enklast via email: Claes Wohlin

© Claes Wohlin 2019